Det lil­le uni­kum

BT - - OL I RIO -

HUN ER BLOT 1,46 me­ter høj, men den lil­le Si­mo­ne Bi­les blev en af OLs helt sto­re stjer­ner. Og sam­ta­le­em­ner. Ken­de­re af spor­ten me­ner, at den 19-åri­ge gym­nast re­vo­lu­tio­ne­rer gym­na­stik­ken, for­di hun med sin lidt apar­te kro­ps­byg­ning kan ud­fø­re øvel­ser­ne med en kraft og ba­lan­ce, som in­gen an­dre kan. Ja, hun ev­ner så­gar at la­ve øvel­ser, som fle­re af de bed­ste mand­li­ge gym­na­ster ik­ke kan. Hen­des ev­ner ka­ste­de fi­re guld­me­dal­jer og en en­kelt bron­ze­me­dal­je af sig ved den før­ste olym­pi­ske op­tra­e­den fra Bi­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.