Ka­er­lig­hed i den dan­ske lejr

BT - - OL I RIO -

PER­NIL­LE BLU­ME ER åben­bart en af dem, der har held i bå­de spil og ka­er­lig­hed, for guld­vin­de­ren i 50 me­ter fri og bron­ze­ta­ger i kvin­der­nes hold­kap hav­de kort in­den OL fun­det sam­men med ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen.

Da Per­nil­le Blu­me hav­de vun­det si­ne me­dal­jer, for­tal­te hun om, hvor­dan René Hol­ten Poul­sen hav­de va­e­ret sik­ker på, at hun kun­ne gø­re det. Må­ske som en af de ene­ste. De var par­ret, som den dan­ske pres­se vil­le hø­re om og ha­ve fat i, og Blu­me så til, da René Hol­ten Poul­sen skuf­fe­de i sin fi­na­le og end­te uden for po­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.