Mob­ning, rus­ser-gråd og do­ping­s­kyg­ge

BT - - OL I RIO -

DEN RUS­SI­SKE SVØM­MER Yulia Efim­ova blev pu­bli­kums mob­beof­fer num­mer et i svøm­mea­re­na­en, hvor det vir­ke­de som om, at Efim­ova – med si­ne to po­si­ti­ve do­ping­prø­ver bag sig – blev per­so­ni­fi­ce­rin­gen af den rus­si­ske do­ping­bal­la­de, som fyld­te så me­get op til le­ge­ne. Hun blev buhet ud, når hun skul­le pra­e­sen­te­res før kon­kur­ren­cer­ne, svi­net til af Mi­cha­el Phelps og an­dre svøm­me­re gen­nem me­di­er­ne, og det he­le blev for me­get for hen­de, da hun ved over­ra­ek­kel­sen af sølv­me­dalj­en på 100 me­ter brystsvøm­ning modt­og en pi­be­kon­cert fra pu­bli­kum, hvor­ef­ter hun brød sam­men i gråd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.