Udsprin­ge­re går fra hin­an­den

BT - - OL I RIO -

IN­GRID DE OLI­VEIRA og Giovan­na Ped­ro­so. Dem kend­te du nok ik­ke før OL. Og må­ske ken­der du dem hel­ler ik­ke nu. Men det var det bra­si­li­an­ske syn­kronud­sprin­ger-par, der fra start fik lidt ek­stra om­ta­le som føl­ge af de­res go­de ud­se­en­de. Si­den fik de det og­så på grund af en min­dre skan­da­le. In­grid de Oli­veira smed nem­lig sin mak­ker ud af va­e­rel­set da­gen in­den de­res kon­kur­ren­ce, for­di hun skul­le bru­ge lidt ale­ne­tid med en ro­er. Det blev Ped­ro­so sur over, og de sprin­ger ik­ke la­en­ge­re sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.