Bil­let-skan­da­le

BT - - OL I RIO -

DER BLEV UN­DER OL end­nu en­gang af­slø­ret urent idra­etspo­li­tisk trav. Det ske­te, da Rios po­li­ti ar­re­ste­re­de Pa­tri­ck Hi­ck­ey, der er pra­esi­dent for den eu­ro­pa­ei­ske olym­pi­ske ko­mité og en af top­che­fer­ne i IOC. 71-åri­ge Hi­ck­ey for­søg­te at flyg­te fra po­li­ti­et, men over­gav sig til sidst. Myn­dig­he­der­ne me­ner at vi­de, at ire­ren har solgt me­re end 800 OL-bil­let­ter ulov­ligt vi­de­re til bil­let­ha­jer. Her­fra skul­le bil­let­ter­ne så va­e­re solgt vi­de­re til pri­ser, der i nog­le til­fa­el­de har va­e­ret op­pe om­kring 50.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.