Gra­e­den­de stangs­prin­ger

BT - - OL I RIO -

I ATLETIKKEN ER der al­tid stort fo­kus på fair play, og der­for var det et sa­er­syn, at den fran­ske stangs­prin­ger Re­naud Lavil­le­nie blev buhet ud af pu­bli­kum, da han kon­kur­re­re­de med bra­si­li­an­ske Thi­a­go Braz da Silva om gul­det. Det var Lavil­le­nie util­freds med, og ef­ter kon­kur­ren­cen sam­men­lig­ne­de han sin si­tu­a­tion med af­ro­a­me­ri­kan­ske Jes­se Owens’ un­der Na­zi-Tys­klands OL i 1936. Den kom­men­tar trak han ef­ter­føl­gen­de til­ba­ge, men den fran­ske at­let blev al­li­ge­vel buhet ad igen ved me­dal­je­ce­re­mo­ni­en, hvor han fik over­rakt sølv­me­dalj­en. IOC-pra­esi­dent Tho­mas Bach var ef­ter­føl­gen­de ude for at kri­ti­se­re pu­bli­kums op­før­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.