Lo­ch­te rø­ver­hi­sto­rie

BT - - OL I RIO -

OLS MÅ­SKE UNDERLIGSTE hi­sto­rie stod den ame­ri­kan­ske svøm­mer Ry­an Lo­ch­te for. Og det var en løgn­hi­sto­rie. Han på­stod, at han var ble­vet tru­et med en pi­stol og be­rø­vet i Rio, da ma­end ud­kla­ed­te som po­li­ti­folk tru­e­de ham til at gi­ve si­ne pen­ge. Det pas­se­de ba­re ik­ke, vi­ste over­våg­nings­ka­me­ravi­deo­er si­den. Lo­ch­te hav­de i ste­det va­e­ret med til at smadre et toilet på en ben­zin­tank. Det måt­te han si­den und­skyl­de for, selv­om han fast­holdt at va­e­re ble­vet tru­et med en pi­stol. Og så røg Lo­ch­te på for­si­der­ne af de helt for­ker­te grun­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.