Nord­ma­end klik­ker ud af kir­ken

BT - - NYHEDER -

Si­den det med få klik på in­ter­net­tet er ble­vet mu­ligt at mel­de sig ind og ud af den pro­te­stan­ti­ske kir­ke i Nor­ge, har kir­ken på ba­re fi­re da­ge mi­stet fle­re end 15.000 med­lem­mer. Der har i sam­me pe­ri­o­de va­e­ret 549 ind­mel­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.