Lars He­de­gaard:

BT - - NYHEDER -

min egen op­le­vel­se, at is­lam i hvert fald er i krig med mig,« si­ger de­bat­tø­ren Lars He­de­gaard. Han blev for nog­le år si­den for­søgt myr­det af en per­son, der flyg­te­de til Tyr­ki­et og si­den for­svandt. Jeg ved ik­ke, hvad der sker, den dag de får fri­he­den til at le­ve det liv, de ger­ne vil le­ve. De, der har mag­ten, hol­der de­res flok i et jer­n­greb. De, som føl­ger de hel­li­ge skrif­ter, har er­kla­e­ret krig, og de har ind­til nu haft mag­ten i 1400 år. Man kan hå­be på, at der op­står en be­va­e­gel­se, hvor folk gør op­rør imod det.,« si­ger Lars He­de­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.