Da­ni­el Carl­sen:

BT - - NYHEDER -

af Dan­mark og Eu­ro­pa. Pro­ble­met er de de­mo­gra­fi­ske for­an­drin­ger, der er sket i Eu­ro­pa. Når vi op­le­ver ter­ror i Eu­ro­pa, skyl­des det, at der er så ufat­te­ligt man­ge mus­li­mer her. De skal sen­des ud,« si­ger Da­ni­els Carl­sen, som er for­mand for Dan­sker­nes Par­ti.

»Jeg går ind for re­li­gions­fri­hed. Man må ger­ne dyr­ke sin re­li­gion, hvis det kan gø­res uden mo­ske­er og mi­na­re­ter. Pro­ble­met er ind­van­drin­gen fra ik­ke-ve­st­li­ge lan­de. Når vi får dem sendt hjem igen, tror jeg ik­ke, der er så man­ge mus­li­mer til­ba­ge. Hvis no­gen har an­sva­ret for ter­ror i Dan­mark, er det Sø­ren Pind. Han har blod på ha­en­der­ne,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.