Nej, det vil ik­ke ha­ve no­gen ef­fekt

BT - - DEBAT -

MI­KA­EL SJÖ­BERG

at man op­når det, man øn­sker. Det skyl­des, at det i man­ge af dis­se sa­ger er på­stand mod på­stand. Manden be­na­eg­ter ik­ke, at han har va­e­ret i seng med kvin­den, men det, der dis­ku­te­res, er, om hun har sagt ’nej’. Med den fo­re­slå­e­de lova­en­dring aen­dres si­tu­a­tio­nen blot til, om der har va­e­ret samtyk­ke el­ler ej – sta­dig på­stand mod på­stand. Det vil alt­så sta­dig va­e­re et spørgs­mål om, hvem man tror mest på. Det er jo sta­dig an­kla­ge­myn­dig­he­den, der skal be­vi­se, at det er vold­ta­egt, og ik­ke manden, der skal be­vi­se sin uskyld.

JEG TVIV­LER PÅ,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.