. . . men fod­bold­mirak­let er størst!

BT - - DEBAT -

De har beg­ge prø­vet at stå øverst på den olym­pi­ske sej­rs­skam­mel, de er beg­ge ble­vet kå­ret som ver­dens bed­ste hånd­bolds­spi­le­re, og de har beg­ge va­e­ret de ube­tin­get stør­ste stjer­ner i hen­holds­vis kvin­de- og her­re­hånd­bold i Dan­mark. Men hvem af de to er størst. Anja An­der­sen el­ler Mik­kel Han­sen? Con­ny Pe­ter­sen, 55 år. Bog­hol­der, Rø­d­ov­re: Hjal­te Jør­gen­sen, 24 år. Bor i Kø­ben­havn og stu­de­rer da­ta­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­sti­tet: Oli­via Al­les­lev, 22 år. Stu­de­rer film- og me­di­e­vi­den­skab: Anet­te Chri­sten­sen, 64 år fra Kø­ben­havn. Ejen­domsad­mi­ni­stra­tor:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.