Jo­bin­deks: Bre­xit har ik­ke ko­stet job

BT - - NYHEDER -

Bri­ter­nes nej til EU ser ik­ke ud til at ha­ve på­vir­ket det dan­ske ar­bejds­mar­ked ne­ga­tivt.

Det vur­de­rer ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kaa­re Da­ni­el­sen fra Jo­bin­dex i for­bin­del­se med sel­ska­bets hal­vårs­regn­skab.

»Det er selv­føl­ge­ligt for tid­ligt at ud­ta­le sig om lang­sig­te­de ef­fek­ter, men vi føl­ger ud­vik­lin­gen uge for uge, og ind­til vi­de­re er der ik­ke no­get, der ty­der på, at virk­som­he­der­ne tø­ver el­ler hol­der til­ba­ge med an­sa­et­tel­ser,« sag­de han i går i en kom­men­tar til regn­ska­bet.

Jo­bin­deks har haft sit flot­te­ste an­det kvar­tal no­gen­sin­de med en net­toomsa­et­ning på 76 mil­li­o­ner kro­ner og et drifts­re­sul­tat før ren­ter og skat på 27 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.