’Gan­dalf’ af­slog mil­li­ontil­bud

BT - - NYHEDER -

PRINCIPSAG Den bri­ti­ske sku­e­spil­ler sir Ian McKel­len kun­ne ha­ve set en mil­li­on pund gå ind på kon­to­en, hvis han hav­de sagt ja til et til­bud fra den ame­ri­kan­ske rig­mand Se­an Par­ker. 77-årige McKel­len er manden, der spil­ler trold­man­den Gan­dalf i Rin­ge­nes Her­re­fil­me­ne og fil­me­ne om Hob­bit­ten.

Se­an Par­ker, der er en af rig­ma­en­de­ne i Fa­ce­book­virk­som­he­den, vil­le i 2013 ger­ne ha­ve McKel­len med til sit bryl­lup, men han skul­le ha­ve no­get med.

For sku­e­spil­le­ren skul­le kom­me som Gan­dalf, og for det til­bød Par­ker ham et ho­norar sva­ren­de til om­kring ti mil­li­o­ner kro­ner. Oplys­nin­ger­ne er fra avi­sen Daily Mail. Tak, men nej tak An­dre be­rømt­he­der så­som mu­si­ke­ren Sting og sku­e­spil­le­ren Em­ma Wat­son var med til bryl­lup­pet. Men in­gen Gan­dalf. »Jeg blev til­budt halvan­den mil­li­on dol­lar for at vie et me­get be­rømt par i Ca­li­for­ni­en. Det vil­le jeg må­ske nok ha­ve over­ve­jet, men ik­ke da jeg skul­le kom­me som Gan­dalf,« si­ger McKel­len iføl­ge den bri­ti­ske avis.

»Så jeg sag­de: ’Jeg er ked af det, men Gan­dalf vi­er ik­ke folk’«.

Iføl­ge avi­sen har Ian McKel­len før va­e­ret med til at vie et ae­g­te­par. Det var hans ven sku­e­spil­le­ren Sir Pa­tri­ck Stewart, kendt fra Star Trek­fil­me­ne, der blev gift med Sun­ny Ozell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.