Di­cte bra­ger igen­nem

BT - - KULTUR -

TV-KRIMI

’Di­cte’ TV2, man­dag af­ten ***** *

tvil­lin­ger med Di­ctes eks-mand Thor­sten. Og selv Di­ctes før så util­na­er­me­li­ge mor mø­der med smil og kram op til bryl­lup­pet, der åb­ner sa­e­so­nens før­ste af­snit. Men så fal­der bom­ben. På op­ga­ve i Mel­le­mø­sten kid­nap­pes Bo to da­ge ef­ter bryl­lup­pet af ter­r­o­ri­ster. De vil ha­ve tre mil­li­o­ner dol­lar i lø­se­pen­ge. Og så fal­der Di­ctes ver­den selv­føl­ge­lig sam­men med et brag.

Dén slags kun­ne let en­de i uli­de­ligt me­lodra­ma. Frem­ra­gen­de ind­sats Men bå­de de to ma­nuskript­for­fat­te­re Dor­te W. Høgh og Ida Ma­ria Rydén og in­struk­tør Kas­per Gaards­øe be­va­rer over­blik­ket og le­ve­rer va­ren med stil og spa­en­ding.

De får kom­pe­tent hja­elp af frem­ra­gen­de sku­e­spil­le­rind­sat­ser fra bl.a. Iben Hjej­le, Lars Rant­her, Lars Bryg­mann, Dar Sa­lim og Sti­ne Sten­ga­de.

Og mens hi­sto­ri­en be­va­e­ger sig ind i luft­lag og op­ta­gel­ser, hvor ’Di­cte’ al­drig før har be­fun­det sig, gi­ver man som se­er gla­de­ligt slip på samt­li­ge sik­ker­heds­bar­ri­e­rer og ny­der tu­ren. Kva­li­tets-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.