Kon­tro­ver­si­el polsk lø­ber rev­ser Ca­ster Se­me­nya og co.

BT - - OL I RIO -

Det var kon­tro­ver­si­elt da, syd­afri­kan­ske Ca­ster Se­me­nya, hvis krop pro­du­ce­rer ek­stra­or­di­na­ert me­get te­stoste­ron, som ven­tet løb først over stre­gen og vandt olym­pisk guld i kvin­der­nes 800 me­ter for­an Fran­ci­ne Niy­onsa­ba og Mar­ga­ret Wam­bui. Og nu ba­e­res der me­re bra­en­de til bå­let. På fem­te­plad­sen kom pol­ske Jo­an­na Jozwik, der ik­ke la­eg­ger fin­gre imel­lem i for­hold til det, hun op­fat­ter som un­fair kon­kur­ren­ce.

»De tre at­le­ter, som var på po­di­et, ska­ber en mas­se kontrovers. Jeg må in­drøm­me, at jeg sy­nes, at det er ma­er­ke­ligt, at myn­dig­he­der­ne (IAAF, red.) ik­ke gør no­get ved det,« sag­de Jozwik til Eu­rosport, selv­om hver­ken Niy­onsa­ba el­ler Wam­bui er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som lø­be­re, der pro­du­ce­rer for me­get mand­ligt køns­hor­mon, men det me­ner Jozwik åben­bart, at de gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.