Stjer­nesvøm­mer mi­ster sponsor

BT - - OL I RIO -

Ned­t­u­ren fort­sa­et­ter for den ame­ri­kan­ske stjer­nesvøm­mer Ry­an Lo­ch­te. Han har nu mi­stet den au­stral­ske ba­de­tøjs­gi­gant Spe­edo som sponsor, ef­ter at han op­dig­te­de en hi­sto­rie om et over­fald i for­bin­del­se med OL i Rio. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. I en ud­ta­lel­se fra fir­ma­et frem­går det, at det er svøm­me­rens hand­lin­ger i for­bin­del­se med det net­op over­stå­e­de OL, der er år­sag til be­slut­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.