3,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

No­get over­ra­sken­de vandt Mo­na­co den før­ste kamp, men Vil­lar­re­al skal langt fra va­e­re chan­ce­lø­se for at vin­de re­tur­kam­pen. Vil­lar­re­al var bedst i den før­ste kamp, men et straf­fes­park og en flot so­lo­ak­tion af­gjor­de tin­ge­ne til Mo­na­cos for­del, for­di spa­ni­er­ne ik­ke for­må­e­de at ud­nyt­te de­res chan­cer. Nu skal Mo­na­co så blot ud og for­sva­re et re­sul­tat hjem, hvil­ket be­ty­der, at de le­ver med et ne­der­lag på 0-1, og sik­kert er det, at Benja­min Men­dy må sid­de uden­for ef­ter sit rø­de kort i den før­ste kamp. Derfor vir­ker det til at va­e­re en fin be­ta­ling på Vil­lar­re­al-sejr.

Od­ds er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.