2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Umid­del­bart teg­ner det me­re ja­evn­byr­digt, end od­dse­ne vi­ser. Por­to kre­e­re­de he­le 31 for­søg i den før­ste kamp, men vi­ste ik­ke sa­er­lig stor ef­fek­ti­vi­tet og skul­le da og­så bru­ge et straf­fes­park for at få sco­ret. Men de vi­ste ud­ma­er­ke­de spil­le­ma­es­si­ge tak­ter og skal i hvert fald ha­ve en ha­e­der­lig chan­ce for at få et re­sul­tat med fra Rom. Va­er­ter­ne må und­va­e­re Tho­mas Ver­ma­e­len på grund af sin ka­ran­ta­e­ne ef­ter ud­vis­nin­gen i den før­ste kamp, og der­til kom­mer, at Ro­ma er vi­de­re med 0-0, mens kam­pen kan gå i stå ved 1-1. Vi prø­ver derfor et spil på X2.

Od­ds er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.