mc­do­nalds, mu­sik

Lands­hol­det fejre­de gul­det med manér - her forta­el­ler spil­ler­ne om de­res guld­fest i OL-by­en ef­ter den im­po­ne­ren­de fi­na­le­sejr over Frank­rig søn­dag af­ten

BT - - OL I RIO - • FOTO: AFP GULD­FEST Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk Sø­ren Paa­ske | spa@sporten.dk

Hvor­dan fejrer man egent­lig et OL-guld? For Danmarks hånd­bold­her­rer var op­skrif­ten sim­pel: På en bund af øl og Mc­Do­nalds-mad fe­ste­de og (fa­el­les)sang de med de til­ba­ge­va­e­ren­de dan­ske at­le­ter i OL-by­en til den ly­se mor­gen. Fe­sten be­gynd­te al­le­re­de i bus­sen på vej til­ba­ge til den olym­pi­ske lands­by, hvor at­le­ter­ne har bo­et un­der le­ge­ne. Her fik de hur­tigt stab­let en stor fest på be­ne­ne, og de blev fejret i stor stil af de øv­ri­ge dan­ske at­le­ter - blandt an­dre guld­vin­der Per­nil­le Blu­me og ka­e­re­sten René Hol­ten Poulsen.

Trods de man­ge pro­mi­nen­te nav­ne gik gårs­da­gens ryg­ter i OL-lej­ren på, at det var den dan­ske de­le­ga­tions la­e­ger, som hav­de luk­ket og sluk­ket fe­sten få ti­mer in­den, lands­hol­det duk­ke­de op til et pres­se­mø­de da­gen ef­ter den ul­ti­ma­ti­ve tri­umf.

Her forta­el­ler spil­ler­ne om de­res fejring af det hi­sto­ri­ske guld i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.