Mor­ten Ol­sen

BT - - OL I RIO -

»Det var fak­tisk me­get stil­le og ro­ligt i be­gyn­del­sen. Jeg tror, de fleste li­ge hav­de brug for at sa­et­te sig og for­sø­ge at la­de det syn­ke ind, hvad vi hav­de gjort. Selv­om det vist ik­ke rig­tig lyk­ke­des. Så spi­ste vi no­get Mc­Do­nalds-mad og drak nog­le øl, og så var der nog­le rig­tig sjove indslag un­der­vejs… Som vi hol­der for os selv.« »Jeg ved ik­ke, hvor­når jeg var i seng. Jeg fø­ler ik­ke, jeg har so­vet. Det var en fan­ta­stisk nat, en fan­ta­stisk dag, og nu gla­e­der jeg mig vir­ke­lig me­get til at kom­me hjem, kob­le ho­ve­d­et fra og se fa­mi­li­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.