Mads Chri­sti­an­sen

BT - - OL I RIO -

»Jeg har det okay. Jeg ta­en­ker dog, at min stem­me sny­der en lil­le smu­le. Jeg har det gan­ske godt, men jeg måt­te op og ha­ve lidt tid­lig mor­gen­mad, for­di ma­ven var tom. Jeg nå­e­de og­så at sove lidt me­re bag­ef­ter, in­den vi skul­le her­ned. Jeg tror ik­ke, jeg skal kla­ge. Jeg har ik­ke set nog­le af de an­dre end­nu her til for­mid­dag, men der er sik­kert nog­le, der er lidt me­re pres­se­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.