Hans Lind­berg

BT - - OL I RIO -

»Jo, jeg var vist DJ i en pe­ri­o­de. Men jeg tror, at vi al­le sam­men var pri­mus mo­tor på den fest. Det var ik­ke nød­ven­digt, at der var en, der skul­le hi­ve nog­le med op. Det kla­re­de vi ret godt sam­men al­le sam­men. Det var en god fest. Der var godt hu­mør, og det var en god af­slut­ning på en lang tur­ne­ring.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.