Kvist om kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Jeg hu­sker, vi bli­ver kyst. Isa­er i star­ten. De sco­rer selv­føl­ge­lig og­så tid­ligt, og det får de­res pu­bli­kum end­nu me­re på ma­er­ker­ne. De hav­de na­er­mest ik­ke bol­den i Par­ken, og plud­se­lig kom de ud og var me­get ag­gres­si­ve. He­le den af­ten var der ba­re for me­get grus i ma­ski­ne­ri­et, og det kom al­drig til at fun­ge­re. Derfor blev det en dår­lig op­le­vel­se.«

»Det gør ondt at få la­e­re­stre­ger. Jeg kan hu­ske den tur på vej hjemad. Det var vir­ke­lig en lang tur i bus og fly, hvor det gjor­de rig­tig ondt. Det sad og­så i os i lang tid ef­ter­føl­gen­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.