’Skra­em­men­de’

BT - - NYHEDER -

Den van­vit­ti­ge og af­stum­pe­de ten­dens med at ka­ste ting ned fra mo­tor­vejs­bro­er er i sa­gens na­tur død­sens far­lig for tra­fi­kan­ter­ne ne­de­nun­der. Og ko­ste­de tid­ligt søn­dag mor­gen ulyk­ke­lig­vis en 33-årig tysk kvin­de li­vet. Mens an­dre bi­li­ster de se­ne­ste da­ge kun med nød og na­ep­pe er slup­pet fri ved til­fa­el­dig­he­der­nes spil. Få hund­re­de me­ter fra bro­en, hvor en fli­se blev ka­stet ned mod en tysk fa­mi­lie, lig­ger en af Dan­marks mest be­nyt­te­de ra­ste­plad­ser, Kil­deb­jerg Nord. Samt­li­ge tra­fi­kan­ter, som gør stop her, har et øje­blik for­in­den pas­se­ret un­der Lan­ge­sø­vej, hvor­fra be­ton­fli­sen blev for­vand­let til et drabs­vå­ben. BT spurg­te i går nog­le af dem, hvad de me­ner om ha­en­del­sen, og om den har på­vir­ket de­res må­de at re­a­ge­re på, når de selv kø­rer un­der en mo­tor­vejs­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.