Gü­len kra­e­ves ud­le­ve­ret

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Tyrkiet har for­melt bedt USA om at ud­le­ve­re Fet­hul­lah Gü­len. Det be­kra­ef­ter det ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Den tyr­ki­ske pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan be­skyl­der Gü­len for at stå bag det fejl­slag­ne kup­for­søg mod hans sty­re i juli.

An­mod­nin­gen om ud­le­ve­ring er dog ik­ke re­la­te­ret til kup­for­sø­get. Tyr­ki­ske myn­dig­he­der an­mo­der om at få ham ud­le­ve­ret af an­dre år­sa­ger, si­ger tals­man­den.

Lør­dag sag­de en em­beds­mand i det ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um, at mi­ni­ste­ri­et sen­der en grup­pe em­beds­ma­end til Tyrkiet. Ame­ri­ka­ner­ne vil ta­le med tyr­ker­ne om de be­skyld­nin­ger, re­ge­rin­gen ret­ter mod den mus­lim­ske pra­est. USAs uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry har tid­li­ge­re sagt, at Tyrkiet må frem­la­eg­ge ’ut­ve­ty­di­ge be­vi­ser’ i ste­det for ’be­skyld­nin­ger’, hvis Gü­len skal ud­le­ve­res.

Pra­esi­dent Er­do­gan be­skyl­der sin ae­r­kefjen­de Fet­hul­lah Gü­len (bil­le­det) for at stå bag kup­for­sø­get i Tyrkiet i sid­ste må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.