GRAVID

BT - - NYHEDER -

NUM­MER TRE PÅ VEJ ’Af­tens­howet’ på DR1 skal snart fin­de en vi­kar. Li­se Røn­ne, som er en af va­er­ter­ne på pro­gram­met, ven­ter nem­lig sit tred­je barn. Det med­del­er ’Af­tens­howet’ på Fa­ce­book. 37-åri­ge Li­se Røn­ne kun­ne ik­ke skju­le den gravi­de ma­ve la­en­ge­re, hvor­for ’Af­tens­howet’ alt­så valg­te at de­le de gla­de nyhe­der.

Li­se Røn­ne er i for­vej­en mor til Eva og Nel­son, som hun har med sin ka­e­re­ste Mik­kel Lucas Over­by.

I de­cem­ber af­ly­ste par­ret et bryl­lup, de el­lers var gå­et i gang med at plan­la­eg­ge. Den­gang var grun­den til af­lys­nin­gen travlhed med job og to små børn, og nu skal Eva og Nel­son alt­så ha­ve en lil­le­sø­ster el­ler -bror.

Dan­sker­ne har i man­ge år set Li­se Røn­ne på ska­er­men i for­skel­li­ge DRpro­gram­mer. På cv’et kan den gravi­de va­er­tin­de skri­ve alt fra ’Boo­gie’ til ’X Fa­ctor’, li­ge­som hun og­så var va­er­tin­de ved det sto­re Eu­ro­vi­sion Song Con­test-show i 2014.

Li­se Røn­ne har va­e­ret va­ert på ’Af­tens­howet’ si­den ef­ter­å­ret 2015, mens Mik­kel Lucas Over­by har sit eget fir­ma, Lucas Con­sult.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.