Aleqa Ham­mond eks­klu­de­ret ef­ter kre­dit­kort-fa­da­e­se

BT - - NYHEDER -

Den grøn­land­ske po­li­ti­ker Aleqa Ham­mond er ble­vet eks­klu­de­ret fra sit par­ti Si­umut ef­ter sa­gen om brug af Fol­ke­tin­gets kre­dit­kort. Det skri­ver KNR.

Aleqa Ham­mond har de se­ne­ste da­ge va­e­ret un­der pres, ef­ter at det kom frem, at po­li­ti­ke­ren hav­de brugt et kre­dit­kort ud­stedt af Fol­ke­tin­get til pri­va­te ind­køb for 12.983 kro­ner.

Selv for­tal­te Aleqa Ham­mond, at hen­des eg­ne kon­ti hav­de va­e­ret spa­er­ret, og at hun der­for hav­de brugt Fol­ke­tin­gets kort.

Fol­ke­tin­gets Ad­mi­ni­stra­tion vil – ef­ter at ha­ve gen­nem­gå­et for­lø­bet – til­ba­ge­hol­de be­lø­bet i Aleqa Ham­monds løn. Det ske­te ef­ter et mø­de med den grøn­land­ske po­li­ti­ker.

»Jeg har un­der mø­det be­kla­get me­get, at jeg hav­de få­et den fejl­ag­ti­ge op­fat­tel­se, at det var i over­ens­stem­mel­se med reg­ler­ne at be­nyt­te Fol­ke­tin­gets kre­dit­kort i den nød­si­tu­a­tion, jeg var hav­net i,« med­del­er Ham­mond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.