Pot­ter-stjer­ne drop­per magi­en

BT - - NYHEDER -

Be­va­eb­net med tryl­le­stav og be­sva­er­gel­ser har han ka­em­pet mod for­ra­e­de­ri­ske fa­bel­dyr, dy­stre døds­gar­di­ster og on­de trold­ma­end.

Men nu skif­ter sce­nen, og rød­hå­re­de Ron, som i vir­ke­lig­he­den hed­der Ru­pert Grint, skal nu be­gå sig i et magi­løst uni­vers, der er in­spi­re­ret af Guy Rit­chies suc­ces­film ’Snatch’. Det skri­ver BBC News. Han skal, ik­ke ulig sin gen­nem­brud­s­rol­le i de po­pu­la­e­re Har­ry Pot­ter-film, spil­le en ’fru­stre­ren­de ka­o­tisk’ ka­rak­ter ved navn Char­lie Ca­ven­dish. Ge­nind­spil­nin­gen af den po­pu­la­e­re kri­mi­ko­me­die ’Snatch’ bli­ver en mi­ni­se­rie på ti epi­so­der, der na­e­ste år går i luf­ten på So­nys strea­m­ingtje­ne­ste Cra­ck­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.