Hun er den bedst be­tal­te i ver­den

BT - - NYHEDER -

VELPOLSTRET For at si­ge det mildt be­hø­ver Jen­ni­fer Lawren­ce nok ik­ke tjek­ke kvit­te­rin­gen ne­de i su­per­mar­ke­det el­ler bru­ge tid på at le­de ef­ter de bil­lig­ste fly­bil­let­ter. Fak­tisk sva­rer hen­des årsløn no­gen­lun­de til den ge­vinst, som en dansk kvin­de sid­ste år score­de i Eu­ro­ja­ck­pot.

Iføl­ge ma­ga­si­net For­bes er ame­ri­kan­ske Jen­ni­fer Lawren­ce den bedst be­tal­te kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler i ver­den med en år­sind­ta­egt før skat på he­le 46 mil­li­o­ner dol­lar.

Det sva­rer til over 302 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Hun­ger Ga­mes Den helt sto­re løn­sed­del har hun få­et for sin ho­ved­rol­le i de tre Hun­ger Ga­mes-film, der var en me­gasuc­ces på bi­o­gr­af­la­er­re­det, li­ge­som hun iføl­ge ma­ga­si­net For­bes er ble­vet sa­er­de­les godt be­talt for en rol­le i den nye sci­en­ce fi­ctionfilm ’Pas­sen­gers’, der får pre­mi­e­re til jul.

På an­den­plad­sen over de bedst be­tal­te sku­e­spil­le­rin­der fin­der man Me­lis­sa McCart­hy. Hun er li­ge­le­des en ame­ri­kansk sku­e­spil­ler, der er bedst kendt for sin rol­le som Sook­ie St. Ja­mes i tv-se­ri­en Gil­mo­re Girls. Li­sten vi­ser kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re med den hø­je­ste årsløn før skat. 1: Jen­ni­fer Lawren­ce, USA: 46 mil­li­o­ner dol­lar 2: Me­lis­sa McCart­hy, USA: 33 mil­li­o­ner dol­lar 3: Scar­lett Jo­hans­son, USA: 25 mil­li­o­ner dol­lar 4: Jen­ni­fer Ani­ston, USA: 21 mil­li­o­ner dol­lar 5: Fan Bing­bing, Ki­na: 17 mil­li­o­ner dol­lar 6: Char­lize Theron, Syd­afri­ka: 16,5 mil­li­o­ner dol­lar 7: Amy Adams, USA: 13,5 mil­li­o­ner dol­lar 8: Julia Ro­berts, USA: 12 mil­li­o­ner dol­lar 9: Mila Ku­nis, Ukrai­ne: 11 mil­li­o­ner dol­lar 10: D. Pa­du­ko­ne, In­di­en: 10 mil­li­o­ner dol­lar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.