Bur­ki­ni-boom

BT - - NYHEDER -

Man­ge ve­st­li­ge po­li­ti­ke­re ser den mus­lim­ske bur­ki­ni som et sym­bol på kvin­de­un­der­tryk­kel­se og øn­sker ba­de­d­rag­ten, der da­ek­ker krop­pen fra hals til an­k­ler, for­budt. Men indtil vi­de­re har den me­gen om­ta­le få­et en helt an­den ef­fekt. Bur­ki­ni­ens ska­ber, au­stralsk-li­ba­ne­se­ren Ahe­da Za­net­ti, jub­ler nem­lig over, at sal­get er man­gedoblet. Hun op­fandt bur­ki­ni­en for ca. 10 år si­den, men da 15 fran­ske by­er ned­lag­de for­bud mod ba­de­d­rag­ten, skab­te det en op­ma­er­k­som­hed, som en dyr og vel­til­ret­telagt mar­ke­tings­kampag­ne ik­ke kun­ne ha­ve med­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.