Ver­dens stør­ste per­le blev skjult

BT - - NYHEDER -

En ka­em­pe skat har set dagens lys. Det dre­jer sig om en 34 ki­lo tung per­le, som er i gang med at bli­ve ve­ri­fi­ce­ret som va­e­ren­de ver­dens stør­ste. Per­len blev fun­det af en fi­lip­pinsk fi­sker, der bor på øen Pa­lawan. Iføl­ge Pa­lawan News må­ler per­len 30 cen­ti­me­ter i bred­den og 67 cen­ti­me­ter i la­eng­den.

Me­di­et forta­el­ler li­ge­le­des, at per­len blev fun­det, da fi­ske­ren fi­ske­de i van­de­ne ud for øen. Sam­men med sin fa­mi­lie skjul­te fi­ske­ren per­len i om­trent et år­ti, før de valg­te at over­dra­ge den til de lo­ka­le myn­dig­he­der. Det forta­el­ler le­de­ren af Pu­er­to Prin­cesa Ci­ty Tourism Aile­en Amu­rao.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.