Coo­per vil va­e­re pra­esi­dent

BT - - BT -

NY KANDIDAT Hver­ken Hil­lary Cl­in­ton el­ler Do­nald Trump er spe­ci­elt po­pu­la­e­re kan­di­da­ter til pra­esi­dent­po­sten blandt de ame­ri­kan­ske va­el­ge­re, vi­ser fle­re må­lin­ger. Og må­ske der­for øj­ner en af ame­ri­kansk ro­ck­mu­siks me­re far­ve­ri­ge skik­kel­ser en åb­ning for at snup­pe den snart le­di­ge plads i Det Hvi­de Hus.

Man­dag op­ly­ste den 68-åri­ge Ali­ce Coo­per så­le­des, at han stil­ler op til pra­esi­dentval­get i novem­ber un­der valgslo­ga­net ’A Troub­led Man for Troub­led Ti­mes’. Hvor se­ri­øst hans for­søg på at bli­ve pra­esi­dent

VEJ­RET I DAG

skal ta­ges, får man må­ske et svar på i hans fo­re­lø­bi­ge valg­pro­gram.

Man­den med det lan­ge sor­te hår, den kraf­ti­ge smin­ke om­kring øj­ne­ne og en apar­te sce­ne­op­tra­e­den med kva­e­ler­slan­ger og pisk vil blandt an­det ha­ve ko­mi­ke­ren Grou­cho Marx til at pry­de den ame­ri­kan­ske 50-dol­lar­sed­del.

Des­u­den skal Lem­my Kil­mi­ster, den af­dø­de for­san­ger fra Mo­tör­he­ad, hug­ges ind i bjergsi­den Mo­unt Rus­h­mo­re – den enor­me bjergskul­p­tur, der hyl­der fi­re tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske pra­esi­den­ter.

Uden­rigs­po­li­tisk vil Coo­per som pra­esi­dent op­for­dre Stor­bri­tan­ni­en, hvor han i år­ti­er har va­e­ret et po­pu­la­ert navn, til at ud­sty­re en af pund­sed­ler­ne med et po­rtra­et af sku­e­spil­le­ren Pe­ter Sel­lers.

Ali­ce Coo­per, der har sit navn fra det band, han skab­te sig et navn med i 1970er­ne, har i mod­sa­et­ning til Cl­in­ton og Trump ik­ke en stor kampag­ne­stab bag sig. In­gen tro­e­de på Trump Indtil vi­de­re består hans kampag­ne af salg af mer­chan­di­se fra hans hjem­mesi­de og en ge­nud­gi­vel­se af ’Elected’ – ’valgt’ – fra 1972.

San­gen, der blev et hit un­der da­va­e­ren­de pra­esi­dent Ri­chard Nixons kampag­ne for at bli­ve gen­valgt, slut­ter med et løf­te fra en po­li­ti­ker: ’Al­le har pro­ble­mer, og per­son­ligt er jeg li­geg­lad.’

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.