Vik­tor Axel­sen

BT - - OL I RIO -

THO­MAS BA­DU­RA:

»Han var skuf­fet, men nøg­tern, ef­ter sit ne­der­lag i se­mi­fi­na­len, men for­må­e­de at be­sej­re Lin Dan. Han ud­vi­ste en ek­stremt pro­fes­sio­nel til­gang til spil­let, men lod os og­så ma­er­ke si­ne sta­er­ke fø­lel­ser, da han fik sin bron­ze. Og så vi­ser det me­get om per­so­nen, at han har la­ert ki­ne­sisk og ta­en­ker over, hvad han kan gø­re med sit brand i Asi­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.