Svi­at­chen­ko er klar til Cham­pions Le­ague

Cel­tid red stormvej­ret af i Is­ra­el. Og­så i Rom var der stort dra­ma, da Ro­ma så rødt og røg ud til Por­to

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Erik Svi­at­chen­ko skal spil­le fod­bold i Cham­pions Le­ague.

Det lig­ger fast, ef­ter Cel­tic i af­tes med nød og na­ep­pe kla­re­de sig fra ude­kam­pen mod Ha­po­el Be­er She­va med et ne­der­lag på 0-2.

Skot­ter­ne vandt det før­ste op­gør 5-2, og det var li­ge net­op nok til at gå vi­de­re til grup­pe­spil­let på trods af en pa­u­ver og nervøs ind­sats i Is­ra­el.

Erik Svi­at­chen­ko (foto th.) kom på ba­nen 25 mi­nut­ter før tid, da hans hold­kam­me­ra­ter na­e­sten hav­de sat he­le tre­måls­fø­rin­gen fra det før­ste op­gør over styr og var bag­ud 0-2.

Dan­ske­rens til­ste­de­va­e­rel­se hjalp til at luk­ke hul­let.

Al­le­re­de ef­ter 22 mi­nut­ter fik det skot­ske hold et for­var­sel om, at det ik­ke skul­le bli­ve helt nemt at hol­de tre­måls­fø­rin­gen fra Skot­land, da Ben Sa­har score­de til 1-0 på et ho­ved­stød ef­ter hjør­ne­s­park.

På det tids­punkt hav­de hjem­me­hol­det i for­vej­en bra­endt et straf­fes­park, som Sai­dy Jan­ko be­gik, men Ma­hran Ra­di ham­re­de bol­den li­ge på må­l­mand Craig Gor­don.

I an­den halv­leg blev ondt va­er­re, da Sai­dy Jan­ko og må­l­mand Gor­don stød­te sam­men, og Ovi­diu Ho­ban kun­ne puf­fe den lø­se bold over stre­gen til 2-0.

Cel­tic-ma­na­ger Bren­dan Rod­gers var som så­dan på ran­den af end­nu et af de man­ge skuf­fen­de re­sul­ta­ter i Eu­ro­pa, som blev en del af hans tid i Li­ver­pool.

Men den­ne gang red han og hans mand­skab stormen af.

Dob­belt rødt

Og­så i Rom var der stort dra­ma, da Ro­ma tog i mod Por­to. Ga­ester­ne kom for­an 1-0 ef­ter blot ot­te mi­nut­ter, da Fe­lipe ta­et un­der mål fik plads til at he­a­de bol­den i net­tet. Det gav gisp i ho­ved­sta­den, for med 1-1 i den før­ste kamp var scor­in­gen lig med ad­gangs­bil­let til grup­pe­spil­let for Por­to, hvis ro­mer­ne ik­ke sva­re­de igen. Det gjor­de de - men på den for­ker­te må­de. Seks mi­nut­ter før pau­sen tab­te an­fø­rer Da­ni­e­le De Ros­si ho­ve­d­et og fik di­rek­te rødt kort for en stem­pling på Pe­reira, som måt­te la­de sig ud­skif­te et par mi­nut­ter se­ne­re.

Fem mi­nut­ter ind i an­den halv­leg gik det end­nu me­re galt for Ro­ma. Den­ne gang ram­te Emer­son en mod­stan­der med en far­lig ta­ck­ling, og den pol­ske dom­mer Marci­ni­ak­hev hev igen det rø­de kort frem.

Med to mand i un­der­tal var det ge­val­digt op ad bak­ke for Ro­ma, og med om­kring et kvar­ter til­ba­ge af kam­pen fjer­ne­de Por­to den sid­ste spa­en­ding med to scor­in­ger li­ge ef­ter hin­an­den til slut­re­sul­ta­tet 3-0.

Og­så Le­gia Warszawa, Mo­na­co og Lu­dog­o­rets er klar til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague ef­ter tirs­da­gens kam­pe.

FOTO: EPA

Ha­po­el Be­er She­vas Ovi­diu Ho­ban jub­ler over sin scor­ing, som dorg ik­ke rak­te for is­ra­e­ler­ne. Ind­sat: Rø­de kort – beg­ge di­rek­te – til Da­ni­e­le De Ros­si (tv) og Emer­son (th) blev kost­ba­re for AS Ro­ma mod FC Por­to, der avan­ce­re­de til CLs grup­pe­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.