Lo­ch­te-løgn ko­ster dyrt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Ame­ri­ka­ne­ren Ry­an Lo­ch­te har nu la­ert på den hår­de må­de, at løgn ik­ke be­ta­ler sig. Svøm­me­ren mi­ster al­le si­ne fi­re sto­re sponso­rer oven­på sin og nog­le kam­me­ra­ters hi­sto­rie om et over­fald i Rio. Svøm­me­tøjs pro­du­cen­ten Spe­edo var den før­ste til man­dag at mel­de ud, at fir­ma­et vil­le stop­pe sam­ar­bej­det. Si­den fulg­te tøj­fir­ma­et Ralph Lau­ren ef­ter og Sy­neron Cal­de­ra, der sa­el­ger pro­duk­ter til hår­fjer­ning og den ja­pan­ske madr­a­spro­du­cent Airwea­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.