’Hun var su­per­dyg­tig’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAEMPESUCCES Da­ni­el Re­mar | da­lu@sporten.dk

Jan Magnus­sen, far til Kevin Magnus­sen, hav­de Emi­lie Rath an­sat som me­ka­ni­ker i sit DTC-team i 2015-sa­e­so­nen. Han gi­ver den dan­ske me­ka­ni­ker føl­gen­de skuds­mål:

»Emi­lie er me­get en­ga­ge­ret, og hun hav­de en plan for, hvad hun ger­ne vil­le. Hun var helt ny hos os, og hun var su­per­dyg­tig, og al­le var van­vit­tigt gla­de for hen­de. Hun var den før­ste pi­ge, vi har haft i tea­met, og jeg må si­ge, at hun var en kaempesucces.«

»Hun hav­de en stor in­ter­es­se for at la­e­re om al­le ting, var på he­le ti­den og hun knok­le­de da­gen lang. Jeg må si­ge, at det er hur­tigt, at hun er kom­met til For­mel 1, men det over­ra­sker mig ik­ke.«

»Det er ik­ke unikt med kvin­der i For­mel 1 og in­ter­na­tio­nal mo­tor­sport. Men der er langt mel­lem dem, der går så hårdt ef­ter at nå til For­mel 1, som Emi­lie gjor­de. Emi­lies styr­ke er, at hun ik­ke er ban­ge for at spør­ge. Hun var fed at ar­bej­de med, og det var ae­r­ger­ligt, at vi kun fik lov til det i et år. Men jeg er vir­ke­lig glad på hen­des veg­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.