FCM-kamp vi­ses ik­ke på dansk tv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når FC Midtjyl­land spil­ler den af­gø­ren­de re­tur­kamp i mor­gen i play­off-run­den i fod­bol­dens Eu­ro­pa Le­ague mod tyr­ki­ske Os­man­lis­por, bli­ver det umid­del­bart ik­ke mu­ligt at føl­ge op­gø­ret på dansk tv, op­ly­ste klub­ben i går.

Iføl­ge klub­ben er det ik­ke lyk­ke­des Di­scove­ry at bli­ve eni­ge med tyr­ker­ne om et køb af ret­tig­he­der­ne til kam­pen. FCM tab­te op­gø­ret på hjem­me­ba­ne med 0-1. Den sam­le­de vin­der af de to op­gør kom­mer i Eu­ro­pa Le­agu­e­grup­pe­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.