1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var småt med chan­cer i det før­ste mø­de, hvor FC Kø­ben­havn med en spin­kel 1-0-sejr skaf­fe­de sig et so­lidt ud­gangs­punkt før re­tur­mø­det. Apoel er klart sta­er­ke­st på hjem­me­ba­ne, men cypri­o­ter­ne vil stort set va­e­re ude i til­fa­el­de af et dansk mål, så de vil gan­ske gi­vet for­sø­ge sig med en me­get kon­trol­le­ret of­fen­siv. FC Kø­ben­havn har et re­sul­tat fra start, men vil for­sø­ge at dik­te­re kam­pen gen­nem en so­lid midt­ba­ne, der ik­ke gi­ver man­ge kon­tra­chan­cer va­ek. Alt i alt lig­ner det et skak­spil, der først sent vil åb­ne op, så un­der 2,5 mål vir­ker op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.