3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ajax hav­de i den grad over­ta­get i den før­ste kamp, hvor de dog skuf­fen­de måt­te nø­jes med 1-1. Det­te lig­ner end­nu et ta­et op­gør, hvor de rus­si­ske vi­ce-me­stre fra Ro­stov i kraft af hjem­me­ba­nen bør va­e­re langt me­re med i kam­pen. Beg­ge hold har med uaf­gjort i cir­ka hver an­den kamp ind­ledt sa­e­so­nen med ek­stra­or­di­na­ert man­ge po­int­de­lin­ger, og Ro­stov sat­ser na­ep­pe en mas­se så lang tid, der står 0-0. Får vi stil­lin­gen 1-1 un­der­vejs, kan kam­pen gå helt i stå med ud­sigt til for­la­en­get spil­le­tid, så end­nu et uaf­gjort re­sul­tat til højt od­ds lig­ger og lu­rer.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.