Po­li­ti­et an­hol­der mista­enkt for bil­bran­de

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et har an­holdt en 21-årig mand, der er mista­enkt for at stå bag bran­de på bi­ler i Kø­ben­havn den se­ne­ste tid.

Den per­son der tid­li­ge­re i dag er ble­vet ef­ter­lyst i for­bin­del­se med bil­bran­de i Kø­ben­havn de se­ne­ste na­et­ter blev i går af­tes, an­holdt af Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Ef­ter­forsk­ning i for­bin­del­se med sa­gen på­går sta­dig. Der kan der­for ik­ke op­ly­ses yder­li­ge­re til of­fent­lig­he­den for nu­va­e­ren­de,« skrev Kø­ben­havns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Iføl­ge TV2 forta­el­ler po­li­ti­et til tv-ka­na­len, at der er ta­le om en mand med bo­pa­el på Ama­ger og med an­den et­nisk op­rin­del­se end dansk. Man­den er sig­tet for brandstif­tel­se.

Tid­li­ge­re ons­dag ef­ter­ly­ste Kø­ben­havns Po­li­ti, man­den, der var mista­enkt for at ha­ve stå­et bag en se­rie af brandstif­tel­ser i ho­ved­sa­ge­ligt bi­ler i Kø­ben­havn mel­lem den 19. au­gust og den 22. au­gust.

Brandstif­tel­ser­ne var sket på Chri­sti­ans­havn og in­dre Ama­ger.

Iføl­ge Ra­dio24­syv har Po­li­ti­et i ef­ter­forsk­nin­gen af de over 20 brandstif­tel­ser få­et hja­elp af hjem­me­va­er­net. Det er sket i form af over­våg­ning fra luf­ten.

De man­ge bil­bran­de er kom­met sam­ti­dig med, at den sven­ske by Mal­mø har op­le­vet en se­rie bil­bran­de. Det er dog uvist, om der er en sam­men­ha­eng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.