Tra­ek­ker sig som DFs grup­pe­for­mand

BT - - NYHEDER -

AF­VI­SER FOR­KLA­RING Eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem Rik­ke Karls­son (tid­li­ge­re DF) kan over­ho­ve­det ik­ke gen­ken­de for­kla­rin­gen fra DF’s EU-par­la­ments­med­lem Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i sa­gen om Meld og Feld. »Han kal­der mø­de­r­ne ufor­mel­le, men det gi­ver på in­gen må­de me­ning for mig,« si­ger hun.

Til spørgs­må­let om Mes­ser­s­ch­midt ly­ver, si­ger hun:

»Det må jeg jo si­ge, at han gør. Jeg har ik­ke del­ta­get i no­gen mø­der - jeg har ik­ke del­ta­get i no­get som helst. Det pas­ser sim­pelt­hen ik­ke, at jeg hver­ken for­melt el­ler ufor­melt har del­ta­get i no­get som helst.

Karls­son har bå­de an­meldt Mes­ser­s­ch­midt til det dan­ske po­li­ti og til EUs svin­del­kon­tor, OLAF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.