Kraf­tigt jord­s­ka­elv øde­la­eg­ger temp­ler

BT - - NYHEDER -

My­an­mar i det sy­døst­li­ge Asi­en blev i går ramt af et kraf­tigt jord­s­ka­elv.

Jord­s­ka­el­vet, som må­ler 6,8 på ri­ch­ter­ska­la­en, ram­te den cen­tra­le del af lan­det kl. 17 lo­kal tid. Epi­cen­te­ret lig­ger na­er Ba­gan, som er en lan­dets vig­tig­ste turi­stat­trak­tio­ner.

Iføl­ge Uni­ted Sta­tes Ge­o­lo­gi­cal Sur­vey’s (USGS) må­lin­ger lå epi­cen­te­ret 84 ki­lo­me­ter un­der jor­d­over­fla­den. Jord­s­ka­el­vet var så kraf­tigt, at det kun­ne ma­er­kes over he­le re­gio­nen, blandt an­det i Bang­la­desh, In­di­en og Thailand, skri­ver BNO News.

Mindst én blev draebt un­der jord­s­ka­el­vet, og der er fle­re for­ly­den­der om ska­der på hi­sto­ri­ske temp­ler.

Jord­s­ka­el­vet i My­an­mar ind­tra­ef­fer få ti­mer ef­ter, at Ita­li­en blev ramt af et vold­somt ska­elv. Her blev bjerg­by­en Ama­tri­ce na­er­mest ja­ev­net med jor­den, og red­nings­per­so­nel le­der sta­dig ef­ter over­le­ven­de i mur­brok­ker­ne. Jord­s­ka­el­vet i Ita­li­en må­l­te 6,4 på ri­ch­ter­ska­la­en, men epi­cen­te­ret lå blot ti km un­der over­fla­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.