Nej, det vid­ner om, at han er des­pe­rat

BT - - DEBAT -

PER­NIL­LE SKIPPER

po­li­ti­ske mod­stan­der for ’men­talt for­krøblet’ vid­ner om en sprog­brug, som er helt ude i ham­pen. Det må va­e­re for­di, sand­he­den om, hvor godt de ri­ge har det, kom­mer frem, at Lars Sei­er Chri­sten­sen ser sig tvun­get til at bru­ge grim­me ord i ste­det for ar­gu­men­ter. Man skal ta­ge en dyb indån­ding, når Lars Sei­er Chri­sten­sen be­kla­ger sig, for­di han får det til at ly­de som om, de ri­ge­ste ti pct. i Dan­mark er de ene­ste, der knok­ler – det er sim­pelt­hen no­get vrøvl.

AT KAL­DE SIN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.