Ap­ple-stif­ter om ny iPho­ne: De be­går en ka­em­pe fejl!

BT - - NYHEDER -

ELEKTRONIK man til­slut­ter te­le­fo­nen via Blu­et­oo­th, og mu­sik­ken ly­der sim­pelt­hen for flad, sam­men­lig­net med et ka­bel.« For­lod Ap­ple i 1985 Selv­om Woz­ni­ak for­lod Ap­ple til­ba­ge i 1985, er han sta­dig in­d­over no­get af det ar­bej­de, Ap­ple la­ver. Så­le­des kom­mer han of­te med go­de råd om de nye pro­duk­ter. Kom­mer den nye iPho­ne uden ja­ck-ind­gang, vil Ste­ve Woz­ni­ak hel­le­re be­nyt­te en adap­ter til de ho­ved­te­le­fo­ner, han har nu. »Mi­ne hø­re­te­le­fo­ner er støbt ef­ter mit øre, og de er vir­ke­lig kom­fortab­le. Jeg kan end­da sove med dem. De har et ja­ck­stik, så jeg skal bru­ge en adap­ter,« si­ger en util­freds Ap­ple-stif­ter. Ven­ter på ny Blu­et­oo­t­hver­sion Han si­ger dog, at han vil va­e­re vil­lig til at bru­ge Blu­et­oo­th, hvis der på et tids­punkt kom­mer en ny Blu­et­oo­th-løs­ning. En Blu­et­oo­th 2.

»Hvis der kom­mer en Blu­et­oo­th 2, der har bed­re bånd­bred­de og hø­je­re kva­li­tet, så mu­sik­ken ly­der rig­tig, så vil jeg bru­ge det. Men vi må ven­te at se. Ap­ple er go­de til at ryk­ke ind i frem­ti­den, og det kan jeg godt li­de at føl­ge med i,« slut­ter

Ste­ve Woz­ni­ak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.