Ken­dis­firklø­ver kom­mer kvin­der til undsa­et­ning

BT - - NYHEDER -

Til hver­dag ar­bej­der de fi­re dan­ske ken­dis­ser Emil Thorup, Sø­ren Fauli, Uf­fe Bu­chard og Chri­sti­an Bitz in­den for vidt for­skel­li­ge fel­ter.

Nu har de fi­re her­rer dog be­slut­tet sig for at for­e­ne de­res kom­pe­ten­cer i et nyt tv-pro­gram. I pro­gram­se­ri­en ’Orak­ler­ne’ skal fi­re­mands­grup­pen tur­ne­re i Dan­mark for at hja­el­pe dan­ske kvin­der med at lø­se pro­ble­mer.

Uf­fe Bu­chard af­slø­rer, at rund­t­u­ren i det dan­ske land på in­gen må­de har va­e­ret en fe­rie:

»Jeg drø­ner i øje­blik­ket land og ri­ge rundt med dis­se pra­eg­ti­ge mand­folk for at la­ve tv-se­ri­en ’Orak­ler­ne’, hvor vi hja­el­per lan­dets kvin­der med de­res små og sto­re ud­for­drin­ger … Og jeg kan godt af­slø­re, at vi har travlt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.