Me­talstyk­ke fun­det i hvid­løgs­spe­gepøl­se

BT - - NYHEDER -

Kig hel­le­re grun­digt ef­ter i dit kø­le­skab, om du har en Coop Hvid­løgs­spe­gepøl­se lig­gen­de på en af hyl­der­ne.

Da der er fun­det et me­talstyk­ke i en ind­pak­ning, til­ba­ge­kal­der pro­du­cen­ten Ska­re Food A/S to par­ti­er af spe­gepøl­sen. Det skyl­des, at der er ri­si­ko for, at der og­så er me­talstyk­ker i an­dre af de pøl­ser, som er ble­vet solgt i bu­tik­ker­ne.

Coop Hvid­løgs­spe­gepøl­se for­hand­les i Kvi­ck­ly, Su­perBrugs­en, Dag­li´Brugs­en, Ir­ma, Fak­ta og Coop.dk. Det to par­ti­er, som bli­ver til­ba­ge­kaldt, er bedst før 6. novem­ber 2016 og 8. novem­ber 2016.

Sund­heds­sty­rel­sen rå­der til, at man kas­se­rer pro­duk­tet el­ler le­ve­rer det til­ba­ge til bu­tik­ken, hvor det er købt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.