Med den bur­ki­ni

BT - - NYHEDER -

EF­TER TERROREN

På stran­den i Ni­ce pas­se­de fi­re be­tjen­te den mus­lim­ske kvin­de op, da hun lå og sov, og bad hen­de ta­ge sin tur­kis-far­ve­de tu­ni­ka af, som og­så fun­ge­re­de som tørkla­e­de. Ef­ter­føl­gen­de fik hun an­gi­ve­ligt en bø­de. Dår­lig moral Bil­le­der­ne kom­mer ef­ter, at en mus­lim­sk mor, iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an, har for­talt, at hun fik en bø­de på en strand i Can­nes for at va­e­re til­da­ek­ket og ba­e­re tørkla­e­de.

Iføl­ge det fran­ske nyheds­bu­reau AFP bar hun ik­ke tøj, der ‘respek­te­rer god moral og se­ku­la­ris­me’.

Iføl­ge et vid­ne blev der råbt ‘gå hjem’ fra nog­le af de an­dre ga­e­ster på stran­den, li­ge­som der blev klap­pet ad po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.