AE­g­te­ska­bet er slut for mo­del og må­l­mand

BT - - NYHEDER -

BRUD De så gan­ske lyk­ke­li­ge ud, da de for to år si­den lod sig vie for­an ven­ner og fa­mi­lie un­der åben him­mel på Mauri­ti­us, men nu vil må­l­mand An­ders Lin­de­gaard og mo­del­len Mis­sé Beqi­ri ik­ke la­en­ge­re va­e­re gift. Det op­ly­ser par­ret gen­nem må­l­man­dens agent Mi­cha­el Ste­ens­gaard i en pres­se­med­del­el­se.

»På grund af ufor­e­ne­li­ge for­skel­le har vi ta­get den sva­e­re be­slut­ning at gå fra hin­an­den. Vo­res søn vil sta­dig va­e­re før­ste­pri­o­ri­tet for os beg­ge to. Vi vil ger­ne be­de om, at I respek­te­rer vo­res pri­vat­liv i det, der er en hård og sva­er tid for os al­le sam­men. Vi vil ik­ke kom­men­te­re det yder­li­ge­re,« si­ger par­ret.

Lands­holds­må­l­mand An­ders Lin­de­gaard, der tid­li­ge­re har stå­et i må­let for klub­ben Man­che­ster Uni­ted og nu gri­ber bol­de for Pre­ston North End F.C., har sam­men med Mis­sé Beqi­ri søn­nen Juli­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.