’Jeg så for­fa­er­de­lig ud’

BT - - NYHEDER -

COURTENEY COX jeg har la­ert lek­tien.« Sid­den­de på en bjerg­top for­kla­rer stjer­nen fra Fri­ends, hvor­dan hun ka­em­pe­de for at kla­re pres­set med at va­e­re en kvin­de i fil­min­du­stri­en.

»Nog­le gan­ge for­sø­ger du, og så ser du på et fo­to af dig selv og ud­bry­der: Oh gud. Jeg ser for­fa­er­de­lig ud.« Det for­svin­der igen »Jeg har gjort ting, som jeg for­try­der, og hel­dig­vis er det ting, som går i op­løs­ning og for­svin­der. Og det er godt, for det er ik­ke al­tid, at det pra­e­sen­te­rer mig fra min bed­ste si­de,« skri­ver Daily Mail.

»Nu har jeg et nyt mot­to: Lad det va­e­re.«

Courteney si­ger imid­ler­tid, at hun ik­ke vil aen­dre på no­get ved at bli­ve be­rømt.

»Jeg fø­ler mig ik­ke over­be­byr­det af det, men folk kan va­e­re on­de på de so­ci­a­le me­di­er.«

Der er trø­sten­de ord fra Bear Grylls i pro­gram­met Run­ning Wild:

»Den na­tur­li­ge dig er fan­ta­stisk – og så har du lys i di­ne øj­ne.«

Courteney Cox til­fø­jer: »Spe­ci­el­le ting ved at bli­ve ae­l­dre er fan­ta­sti­ske, for ek­sem­pel at se min dat­ter, gå gen­nem li­vet. Hun er net­op ble­vet 12, og jeg kan se så me­get af mig selv i hen­de, Jeg er glad for, at jeg er kom­met igen­nem det og har la­ert nok til at kun­ne hja­el­pe hen­de med at kom­me igen­nem ting, der er hår­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.